Lezingen

Als ervaren docent en gastspreker haal ik veel plezier uit lezingen voor een gevarieerd publiek. Een selectie uit de onderwerpen die aan de orde kunnen komen: militaire geschiedenis, defensiebeleid, veteranen(beleid), vredesoperaties, buitenlands beleid, terrorisme, de verhouding maatschappij en krijgsmacht en algemene vraagstukken van oorlog en vrede.

                                         (foto Haagsch College 2018)

Wilt u Christ Klep eens in actie zien? Dat kan. Begin december 2018 (link) verzorgde hij een van de Haagsche Colleges. Dit naar aanleiding van het boek De Oorlog van Nu, dat hij onlangs publiceerde met Rein Bijkerk.